Blog

JESENNÁ TRADÍCIA

Obrázok k článku: JESENNÁ TRADÍCIA

Začiatok jesene, častokrát sprevádzaný poslednými zábleskami leta, chladnými ránami, teplými popoludniami a postupnou premenou farieb na stromoch je zároveň časom očakávania pre všetkých vinárov a vinárky. Prvé váženie nazbieraného hrozna a prvý hlt burčiaku sú úvodnými krokmi procesu plného trpezlivosti a umenia. Zber úrody dozretého hrozna je oddávna sprevádzaný oslavami, jarmokmi či vinobraniami, na ktoré sa dodnes schádza široké okolie obyvateľstva kvôli zábave a odpočinku. Radosť sa násobí pri stretnutiach rodín žijúcich vinárskym remeslom a zdieľa pri zapojení priateľov.

Zberačky sa väčšinou nesú v dobrej nálade od skorého rána. Skupina ľudí prečesáva vínnu révu a napĺňa debničky. Zídu sa zberači znalí i zberačskí nováčikovia, niektorí prichádzajú zo zvedavosti, iní kvôli tradícii. Ak chcete prísť pomôcť v dôsledku Vašej romantickej predstavy, je dosť možné, že táto predstava bude naplnená a zo zberu sa stane Váš každoročný osobitý rituál.

Počas dňa sa rozprávajú príbehy, rozdávajú rady, vyžiadané aj nevyžiadané, hovoria sa vtipy, občas sa nejaké strapce zabudnú, vtedy sa kričí, kto bol v tom a v tom rade. Práca je to radostná, najmä vtedy, keď človek vidí za sebou svoje úsilie a v ruke cíti slabú svalovicu od nožníc. Je zvykom, že odmena za zber je vyrovnaná pri pohostení a pribalení niekoľkých fľašiek vína či burčiaku.

“Podľa židovskej legendy bol prvým vinárom biblický Noe. Táto legenda hovorí, že po pristátí Noemovej archy na úpätí Araratu vypadlo z nej semienko, z ktorého vyrástla rastlinka. Noe sa o ňu staral až do dozretia hrozna. Časť hrozna zabudol v kamennom džbáne. Po čase v ňom objavili červenú bublajúcu šťavu, ktorá svojou chuťou prekonávala všetko ostatné. “

/Zdroj: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/008-10/polacek2.pdf /

O každoročné slávnosti je vo verejnosti stály, veľký dopyt. V súčasnosti vinobrania ponúkajú široko zastúpený program od koncertov, cez kolotoče po predaj najrôznejších výrobkov. Ich posolstvo však ostáva rovnaké ako s pred sto rokov:

„Nech akokoľvek divoko mušt kvasí, predsa napokon vínom bude.“

Johann Wolfgang von Goethe