e OŽÍVAJÚCI KAŠTIEĽ | Château Rúbaň

Blog

OŽÍVAJÚCI KAŠTIEĽ

Obrázok k článku: OŽÍVAJÚCI KAŠTIEĽ

Kaštieľ v Rúbani nebol pri svojom zrode budovaný ako honosná vinárska usadlosť, skôr pohodlné letné sídlo zámožných rodín. Ešte na začiatku 19. storočia ho dala postaviť pravdepodobne rodina Horváthyovcov z Disznósu, pričom posledné opravy mu dopriala až rodina Jankovichovcov v roku 1830. O pol storočie neskôr ju dal nový majiteľ Július Steiger prerobiť do dnešnej podoby.

Začiatkom 20. storočia panstvo kúpil budapeštiansky bankár Filip Weisz, ktorý si už v tom období k jedlám pripíjal vyberanými vínami výlučne z vlastných vinohradov. Panstvo zakrátko prebral gróf Aladár Zichy zo Surdu, ktorý si vzal vnučku vtedajšieho majiteľa za manželku. Kaštieľ ostal v jeho rukách až do roku 1945, kedy sa obdobie jeho slávy na dlhé roky prerušilo.

Po vojne ho premenili na UNRA sklady, potom na detský domov a neskôr slúžil ako útočisko pre zostarnuté rehoľné sestry a kňazov. Keď už bol tento historicky cenný objekt, pamätajúci si obdobie dlhých večerov a víno popíjajúcich veľkomožných pánov v prostredí parku takmer odsúdený na zánik, objavili driemajúci kaštieľ jeho súčasní majitelia a rozhodli sa vrátiť mu jeho zašlú krásu a slávu. Po 4 rokoch usilovnej práce kaštieľ opäť vstáva z popoľa a oživenie mu dodáva novú nádej na to, aby vo svojich priestoroch a prislúchajúcom lesoparku mohol opäť vítať milovníkov jedinečnosti a dobrého vína.