Blog

Stručná história vinohradníctva a vinárstva na Slovensku

Obrázok k článku: Stručná história vinohradníctva a vinárstva na Slovensku

Ďalšiu tému blogu prinášame trochu viac faktickú, aby ste si vedeli predstaviť, aká história sa skrýva za každým jedným dúškom vína zo Slovenska.
Kvôli malému množstvu zachovalých písomných artefaktov je datovanie začiatku vinárstva na území Slovenska náročné. Prvá doložená listina pochádza z 11.storočia, avšak v tom období dosahovalo vinárstvo už pomerne rozvinutú štruktúru z čoho môžeme predpokladať, že jeho úplné základy boli budované skôr. Do úvahy pripadá posunúť toto datovanie minimálne o 2 až 3 storočia pred 11.storočie pre celé južné Slovensko.

K šíreniu vinnej révy u nás napomohol Rímsky cisár Probus, ktorý nakázal zakladať vinice v oblastiach, kde je na to primerané prostredie. Víno vyrábané Keltami pred týmto rozkazom bolo dobovými historikmi označované ako ‘príkre’. Keltské víno malo v tom čase ďaleko od dnešnej vyváženej a oceňovanej chuti. Dôvodom môžu byť odlišné klimatické podmienky, ktoré sa storočiami menili až k súčasnej podobe.

Vinice zakladané na rímsky podnet vznikajú v okolí Dunaja, ktorý tvoril hranicu medzi rímskymi provinciami. Sťahovanie národov privádza Slovanov, ktorí v rozbehnutej tradícii pokračujú. Ďalší rozmach však prichádza až so spojením sa Slovanov a vytvorením Veľkej Moravy. Príchod Cyrila a Metoda zabezpečil nielen šírenie kresťanstva, ale aj využívanie vína pri obradoch, čím získalo duchovný rozmer.

 


Vinohradnícke oblasti sa formujú počas vlády Štefana I., zakladajú sa cechy, mestá dostávajú titul slobodného kráľovského mesta. Zásluhu na tom majú národy, ktoré prišli po lynčovaní tatarských vojsk, priniesli so sebou nové odrody a technológie spracovania. Produkcia vína pomáha obyvateľom a vinárom k výhodám, ktoré iné odvetvia nemajú. Panovník a šľachta mali záujem na obchodovaní s týmto artiklom aj do zahraničia. Víno výrazne prilepšovalo ich pokladnici.
Čas najväčšieho územia zarasteného viničom je za vlády Márie Terézie a jej muža Josefa II. Vinice dosahovali skoro 57 000ha. Práve tu má začiatky tradícia vinobraní, o ktorom sme písali v minulom blogu.

 

 

Obrovskú plochu venovanú viniču zasiahla koncom 19.storočia choroba fyloxéra, napadla a zničila 80% európskych viníc. Preto musel byť dovezený americký popínavý vinič, ktorý bol proti chorobe imúnny. Pôvodných 57 000ha na Slovenku sa už nikdy nepodarilo obnoviť.
Socializmus vinohradníctvo podporoval, bohužiaľ, kvantita išla na úkor kvality. Z povojnovej výmery 12 000ha sa rozšírilo na cca 30 000ha. Nová etapa v našich dejinách po Nežnej revolúcii dopriala aj nový začiatok slovenskému vinohradníctvu. Jej výsledky môžete ochutnať už dnes.

 

Zdroje:
KAZIMÍR,Š.1986. Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku v minulosti. Bratislava: VEDA, 1986. 327 s.
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kedy-prislo-vino-na-uzemie-slovenska
http://slovakiawines.com/home-page-slovakiawines/historia/