Blog

Vyhodnotenie roka 2017/2018

Obrázok k článku: Vyhodnotenie roka 2017/2018

Milí priatelia, vážení zákazníci,

koncom augusta sme uzatvorili vlaňajší hospodársky rok a na konci novembra sme  odovzdali aj daňové priznanie. Máme za sebou už tretí obchodný  rok a s radosťou môžeme konštatovať, že  sme ho uzavreli síce s nie príliš vysokým, ale  jednoznačným, hmatateľným  ziskom. Etapu začiatkov a investícií  máme za sebou  a náš tím  ponúka svojim zákazníkom čoraz viac produktov a služieb so stále sa zlepšujúcou kvalitou.

 

Vinársky ročník 2017/18 nás utvrdil v tom, že sme sa vydali správnou cestou.  Podarilo sa nám zvýšiť predaj vína o 30 tisíc fliaš, tzn. z pôvodných 39 tisíc fliaš na skoro 70 tisíc. V tomto roku sme spracovali viac ako 170 ton hrozna pre vlastné účely a pre našich zákazníkov.  Za tento úspech patrí veľká vďaka nášmu vinárovi Lacimu Ďörďovi, somelierovi a obchodnému zástupcovi Petimu Kecskésovi, ďalej pracovníkom z vínnej pivnice Lórántovi Zaťkovi a Csabovi Baloghovi. Prijatie našich vín zákazníkmi je priaznivé, čo nás napĺňa pozitívnou energiou. Veď zmysel našej práci dávajú znalci a konzumenti vína.

 

Medzinárodné úspechy našich vín tiež svedčia o vysokej úrovni vinárstva. Na výstave  Concours Mondial de Bruxelles naše Veltlínske zelené ´17 dostalo striebornú medailu, Mília´17 tiež priniesla striebro z výstavy Vienalies Paris, rovnako ako Cabernet savignon rosé ´17 z francúzskej Cannes. Naša prezentácia  bola úspešná aj v Madride, kde na výstave Bacchus Madrid už spomínané  rosé získalo striebro, rovnako ako aj Rizling rýnsky ročník 2016. V Madride Míliu ´17 ohodnotili zlatou medailou. Po týchto zahraničných výsledkoch sa Rizling rýnsky a Mília  v roku 2018 dostali do Národného salóna vín Slovenskej republiky.

 

Podobne ako vlani aj tento rok považujem za dôležité vyzdvihnúť fakt, že vynikajúce ohodnotenia získali základné vína nášho vinártsva. Na súťaže neposielame špeciality vyrobené v počte pár stoviek alebo tisícok fliaš. Naďalej zastávame názor, že nie je správne ponúkať základné vína „iba“ prijateľnej kvality a popri  nich vyprodukovať zopár vynikajúcich druhov. Sme pevne presvedčení, že celá naša produkcia musí byť vynikajúcej kvality. A to začína výborným regiónom, starostlivo  vypestovaným a zbieraným hroznom, pokračuje šetrným spracovaním, trpezlivým kvasením, odbornými znalosťami a končí uvedením kvalitných a zrelých fľaškových vín na trh. Konečné hodnotenie vždy poskytnú naši zákazníci, preto venujeme osobitnú pozornosť sledovaniu štatistík predaja a spätných odoziev od nich.

 

Dobré výkony podávala aj naša reštaurácia a guesthouse. Ako zvyčajne  podstatnú časť obratu tvorili svadby, ale narastá aj počet individuálnych klientov a obchodných partnerov. Podarilo sa nám zdvojnásobiť výsledok z predchádzajúceho roka a tento trend pokračoval aj v aktuálnom roku. Považujem za dôležité podotknúť, že náš tím pod vedením šéfa Martina Kollára a F&B manažérky Tünde Lozsi  dokázal získať tento skvelý výsledok pri udržaní úrovne kvality. Prednedávnom prišli medzi nás obchodná zástupkyňa Enikő Dolezsai a skvelý kuchár Tibor Stojka. Už aj teraz citeľne prispievajú k zlepšeniu kvality   služieb Château Rúbaň.

 

Tešíme sa, že na rok 2019 je už väčšina svadobných termínov obsadená, keďže aj táto skutočnosť svedčí o tom, že mladomanželia sa cítia dobre  v našom útolnom stane a romantickom lesoparku. Aj počasie k nám bolo vlani zhovievavé, žiadne podujatie sme nemuseli  zrušiť, alebo výrazne obmedziť kvôli nemu. Našim pevným odhodlaním je udržať doterajšiu úroveň, ale za najdôležitejšie pokladáme milé a priateľské pohostenie návštevníkov. V tom nám pomáhajú aj samotní hostia, ktorí – ak je to potrebné – nás upozorňujú  na prípadné nedostatky.  A my sa snažíme tieto nedostatky čo najefektívnejšie riešiť,  odstrániť ich.

 

Náš areál a budovy stojace na ňom dobre poctivo slúžia  veľkému počtu návštevníkov.  Nemožno však zabudnúť na pravidelnú a kvalitnú údržbu. Zoltán Gyurovszky je vedúcim tímu, bez ktorého by  areál, lesopark, budovy, ani všeobecná logistika nemohli  udržiavať úroveň a obsluhovať narastajúci počet hostí. Dobre fungujúce autá, budovy a zariadenia sa zdajú byť samozrejmosťou, ale za tým všetkým je dôkladné plánovanie a pravidelná, poctivá práca.

 

Náš riaditeľ Flórián Jávorka a asistentka Boglárka Szilvásová majú pod palcom záväzky,  pohľadávky, fakturáciu a platby. Ich zásluhou sú naše faktúry uhradené riadne a včas a naši klienti nám – s málo výnimkami – platia tiež korektne. Naši hostia a obchodní partneri sú poctivými klientmi a je radosť s nimi spolupracovať. Firma má šťastie, veď náš rast je organický a trvalý a  preto  náš administratívny tím dokázal dobre  reagovať na každoročné zmeny situácie.

 

Uplynulý rok považujeme za úspešný,  nebudeme však sedieť na vavrínoch. Cieľom našej  práce je spokojnosť hostí a zákazníkov, ktorí sú zároveň našimi najúprimnejšími kritikmi. Aj v tejto oblasti  sme verní našej zásade: posilniť to, čo je dobré a poučiť sa z chýb. A to docielime len  podporou a pochopením Vás všetkých.

 

S pozdravom,

Vladimíra Ollé

majiteľka